Algemene voorwaarden

Ga alsjeblieft zorgvuldig door de volgende bepalingen en voorwaarden.

Verwijzing is niet nodig.

Gespreksduur

Een individueel behandelgesprek duurt 50 minuten (individueel) of 75 minuten ( relatie, gezin). In overleg kan een afwijkende gespreksduur worden afgesproken.

Afzeggen/verzetten van afspraken

Als je verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, is het fijn als je dit zo snel mogelijk laat weten, bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch (een voicemailbericht inspreken is voldoende), of via het versturen van een e-mail, SMS of WhatsApp bericht. Zeg je korter van te voren af, dan wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht, tenzij er sprake is van een overmachtssituatie (zoals ziekte). Bij een “no-show” (als je de afspraak niet nakomt en ook niets hebt laten weten) wordt de gereserveerde tijd bij jou in rekening gebracht.

Privacy en Geheimhouding

Als  systeemtherapeut heb ik geheimhoudingsplicht (= beroepsgeheim). Onze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming geeft, deel ik hetgeen je tegen mij vertelt niet met anderen.

De enige wetmatige uitzondering op deze regel is als er sprake is van (een vermoeden van) (zeer dreigend) gevaar. In dat geval ben ik verplicht een melding te maken bij de daarvoor bevoegde instanties.

Het kan zijn dat ik je vraagstelling bespreek tijdens een intercollegiaal overleg (intervisie, supervisie). Daarbij deel ik echter nooit je persoonsgegevens. Zie verder onder Privacy

Dossiervorming

Aan het begin van de behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Van de gesprekken wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin maak ik aantekeningen over het verloop van de behandeling. Je hebt recht op inzage in je dossier. In overleg verwijder ik het dossier of bewaar de gegevens maximaal 20 jaar.

Klachten

Wanneer je, ondanks mijn inspanningen om je zo adequaat mogelijk te helpen, klachten hebt over de behandeling, dan wil ik je vragen om dat met mij te bespreken. Ik ga ervan uit dat we samen tot een oplossing komen. Mocht dat niet lukken, dan kun je een beroep doen op de klachtenprocedure van de SCAG via de NVPA. Ik ben hierbij aangesloten en deze draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling. Zie verder : https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.

Kosten en betaling

Na elke afspraak stuur ik per mail een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te worden. In de mail zit een betalingslink.

De kosten voor de behandelingen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt voor de behandeling die ik bied, systeemtherapie en psycho-sociale begeleiding, vaak een (gedeeltelijke) vergoeding geboden vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekering.  De rekening dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

Voor de start van de behandeling dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Janny van Es

Systeemtherapeut
Email: info@praktijkjannyvanes.nl
Tel. 06-39390075
_MG_6377