Gezinstherapie

“Hé, hallo! Zijn we er allemaal nog?!”

Als er spanningen of communicatieproblemen zijn in een gezin kan gezinstherapie helpen. Misschien heeft een van de gezinsleden problemen die ook de andere gezinsleden beïnvloeden. Soms zijn er veranderingen in het gezin die een grote invloed hebben, zoals werkloosheid, schoolproblemen, een verhuizing, een echtscheiding of ziekte. Of er ontstaan problemen doordat een van de gezinsleden in een andere fase komt: puberteit of als kinderen uit huis gaan.

Vaak is een gezin zo veerkrachtig dat deze veranderingen opgevangen worden. Soms is het handig als iemand meedenkt en een steuntje in de rug geeft. Een gezinstherapeut kan helpen elkaar weer beter te begrijpen en spanning en communicatieproblemen te verminderen.

Gezinstherapie bestaat uit een aantal gesprekken. De start is meestal met alle betrokkenen, in de loop van het traject kan ook met gezinsleden apart gesproken worden. Naast gesprekken maak ik gebruik van spelvormen, familieopstellingen en andere non-verbale manieren om de dingen die spelen in het gezin duidelijk te krijgen. Doen zegt soms meer dan praten.

Mijn specialisatie ligt bij gezinnen met jongeren en jong-volwassenen.

Zie ook deze video over gezinstherepie: https://www.youtube.com/watch?v=iL9lZv7dnWk&t=245s

Janny van Es

Systeemtherapeut
Email: info@praktijkjannyvanes.nl
Tel. 06-39390075
praktijk